Getuigenis : Eurodynamics : planificatie 'on the go' op tablet


Voorstelling van de klant

Eurodynamics is de referentie inzake waterbehandeling.  Het bedrijf biedt alle benodigdheden en diensten voor waterconditionering aan (installatie van waterverzachters, oplossingen voor demineralisatie, filtratie, ontijzering, meting en besturingstoestellen , enz.)

Het team is samengesteld uit ingenieurs, chemisten en technici, allen met een stevige ervaring wat betreft waterbehandeling. Daarom zijn ze ook in staat de behoeften van de klanten te beantwoorden door aangepaste oplossingen voor te stellen.

 

Proces

De 6 techniekers hebben elk een busje en verzorgen voor de levering van hun diensten over heel de Benelux.
De interventies van de teams worden tussen de 4 volgende types onderverdeeld : depannage, levering, werf, onderhoud & support.
Vroeger had Eurodynamics de gewoonte om de planning van de techniekers aan de hand van 4 gekleurde papieren fiches te beheren, met één bepaalde kleur voor elk type interventie.

Onze oplossing

Eurodynamics heeft beroep gedaan op Advensys om een oplossing te ontwikkelen die een einde zou brengen aan het gebruik van papierfiches maar die ook een betere traceerbaarheid zou mogelijk maken in hun Mercator ERP systeem alsook in hun Advensys Modullo beheersysteem.

Dit project betekende dus de start van een touch applicatie op Windows tablet: myplanning.


MyPlanning laat de teams van Eurodynamics toe om de lijst van de ingeplande interventies te raadplegen.
De applicatie is ontworpen om zonder internet toegang te kunnen werken, en de gegevens met de server te synchroniseren eens er een 3G-dekking gevonden wordt.

Nieuwe werkingsmode

Eens de bestelbon in Mercator gevalideerd,  wordt er voortaan automatisch een taak gecreëerd in Advensys Modullo.

Vervolgens delegeert de verantwoordelijke van de planning bij Eurodynamics de taken aan de verschillende teams die beschikbaar zijn.
Advensys Modullo laat de verantwoordelijke ook toe om een zicht te hebben op de vooruitgang van de taken en hun statuut.

De touchtabletten worden regelmatig gesynchroniseerd en elk team heeft zo toegang tot de lijst van de ingeplande interventies.

Eens de technieker ter plaatse is voor de interventie, lanceert hij een chronometer om de duur van de interventie te meten.
Hij vult eveneens een adhoc fiche in ( met handtekening van de klant , foto’s voor/na interventie, bijkomende artikelen, de kilometerstand, de planning van het materiaal, enz.)

Voordelen

Eurodynamics heeft voortaan een applicatie die hen enorm veel tijd doet winnen. Alle gegevens inzake interventies worden zowel in Mercator  ERP systeem alsook in hun Advensys Modullo beheerssyteem gecentraliseerd.
Dit laat een betere traceerbaarheid toe voor de stockbeheer, de resource management en voor de facturatie. De tijd die niet meer aan de controle van papieren fiches gespendeert wordt kan nu herinvesteerd worden in andere taken.

 

« Dankzij de toegang in real time tot de gegevens van onze klanten en hun installaties zal Eurodynamics de mogelijkheid hebben om de efficiëntie van haar klantendienst en de ontwikkeling van haar producten te verbeteren.

Modullo MyPlanning op tablet biedt onze hebeersprocessen, die tot nu toe op manuele wijze behandeld werden,  een winst aan in termen van eenvoud, nauwkeurigheid en rendement.

Onze techniekers, onze administratieve dienst en de directie zullen vanaf nu een beter zicht hebben over de verschillende stromen van gegevens.

Deze operationele visibiliteit op alle niveaus zal garant zijn voor meer nauwkeurigheid en efficiëntie.
Het jaar 2013 zal zeker en vast het jaar van de vernieuwing zijn ! »

Philippe Formisani – Directeur Eurodynamics


 

MyPlanning is een modulaire oplossing dat wij aanpassen volgens de behoeftes van elke klant.
Indien u geïntereseerd bent in de integratie van deze oplossing in uw  ambacht, aarzel zeker niet om ons te contacteren